Vår oppdrett

Kennel Tollerparken ønsker og ha et lite oppdrett, med fokus på hunder med stor arbeidslyst og som vil passe i aktive hjem. God helse og temperament/mentalitet vil alltid være det viktigste, foruten dette setter vi  gode bruksegenskaper svært høyt. Vi vil kun avle på individer vi mener favner disse punktene og som vi selv har stor tro på skal bli gode arbeidshunder.

Hundene vi har selv er fullverdige familiemedlemmer først og fremst, samt at de er våre treningspartnere, turkamerater  og konkurransehunder. Vi legger ned mye tid og trening i våre hunder, og legger spesielt vekt på grunntrening og miljøtrening. Slik at våre hunder skal kunne takle de situasjoner de til en hver tid kommer opp i. Våre hunder konkurrerer i lydighet og på jaktprøver/Workingtester samt blodsporprøver, de er også innom utstillingsringen rett som det er. 
Vi har for tiden fire tollere i vår kennel, 2 tisper; NJV-11 Tollerparken`s Aktive Indi og tyskimporterte N VCH Winja vom Lech-Toller Nest. 2 hannhunder; N SE UCH NJV-12 N VCH SE J(t)CH Tollarbos Uniqa Wilmer as Gun og Tollerparken`s BigBang Billie.

Våre avlsmål 

Helse:
 

Hundene vi bruker i vår avl, skal være øyenlyst uten anmerkning samme år som parringen. De skal også være fri for HD og AD, samt at minst et av foreldredyrene skal være PRA (A ) normal/clear,  DE clear og JADD clear. Vi ønsker å bruke foreldredyr med generelt god helse og som er fri for kroniske testbare sykdommer. Vi legger også ned mye arbeid i å sjekke linjene bakover på begge sider.

Arbeidslyst:
Vi ønsker hunder med stor arbeidslyst, mye motor og gode jaktegenskaper. Samtidig ønsker vi at de skal kunne være passive uten å opparbeide seg nevneverdig stress. En velfungerende av/på knapp er ønskelig. Begge foreldredyrene bør være jakt/bruks premierte og kunne vise til gode arbeidsegenskaper.

Mentalitet/temperament:
Våre hunder skal være trygge, velbalanserte og stabile individer som takler sine omgivelser godt. Vi ønsker nysgjerrige og sosiale tollere, som fungerer like godt i kombinasjonen som familiemedlemmer og som jakt/brukshunder. 

Utseende:
Ja takk, begge deler. Pen og flink! Ole Brumm blir ofte sitert i tollermiljøet, og med “ja takk, begge deler”  menes en toller som ser ut som den skal, med et velfungerende og vakkert ytre og  gode bevegelser, samt med en hjerne som fungerer til det den er avlet for. Så enkelt og så vanskelig! Men utgangspunktet er at hundene vi avler selvfølgelig skal se ut som en toller og vi vil avle med respekt for standarden og med tanke for hva tolleren opprinnelig er avlet for. Vi ønsker å bruke foreldredyr som både harmonerer og utfyller hverandre og som er gode representanter for rasen.


Vi følger Norsk Retriever klubb og NKK`s retningslinjer for avl